KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında

Aydınlatma Metni

 

MEZBAK MEZAR BAKIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak www.mezbak.com internet sitesi (site) kullanıcılarının hizmetlerimizden güvenli ve hukuka uygun olarak faydalanmalarını önemsiyoruz. Sizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleme faaliyetlerimiz hakkında veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla Şirket tarafından işlenmektedir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- İşlem güvenliğinin sağlanması ve ilgili hizmetlerin ve yöntemlerin geliştirilmesi,
- Ziyaretçi kayıtlarının (kimlik, iletişim bilgisi) oluşturulması ve takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
- Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
- İşlem Güvenliği Bilgisi,
- IP Bilgisi
- Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi,
- Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi,
- Bakımı yapılacak olan mezarların tespit edilmesi,
- Müteveffanın teyit edilmesi,
- İlgili idareden mezar bakımı için izin alınması,
- Tüm sürecin yasal mevzuata uygun olarak sürdürülmesi,
- Ticari iletilerin gönderilmesi,
- İlgili Kişi’nin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitenin işleyişinin iyileştirilmesi
- İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
- Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi,
- İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
- İnternet sitemiz için üyelik, kayıt, aktivasyon ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi; Şirketiniz ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, çağrı merkezi, ilgili kişi tarafından bayi ve şubelerimizde sözlü, yazılı olarak beyan edilmesi ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülme, sözleşmenin ifasıyla ilgili olma, yetkili kurum veya kuruluşların şirketimizden talepte bulunması durumunda yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,  veri sorumlusunun meşru menfaatinin yerine getirilmesi (öneri, talep ve şikayetlerin alınması sonuçlandırılması, İş süreçlerinin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi ile grup şirket politika, uygulama ve kuralları ile üretici standartlarına uyumun sağlanması) açık rıza alınması sebepleri başta olmak üzere KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde hukuka uygun olarak toplanmaktadır.  Ayrıca internet sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için tercihleriniz doğrultusunda çerezler (cookies) kullanılmakta olup çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye çerez politikamızdan ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine verdiğimiz önem sebebiyle tarafınızla olan hukuki ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında hukuken yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar, yetkili satıcı ve servislerimiz, üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar kapsamında paylaşmaktayız.


Kişisel Verileriniz Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlendiği hallerde gösterilen süre kadar saklanmaktadır. Mevzuatta, kişisel verilerinizin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır.


KVKK Uyarınca Haklarınız

İlgili kişi olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklar sahipsiniz.

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi Kartaltepe Mah. Mektupçu Sk. Acar Apt. No:8/7 Bakırköy/İstanbul adresine imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

MEZBAK sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close